เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม หน้าแรก เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Traditional พื้นฐานภาษา เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Tenses กาลเวลาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Prefix & Suffix คำก่อน-หลัง ภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Reading การอ่านบทความภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Englsih Songs เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลง เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Webboard บอร์ดพูดคุยเรื่องภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
Login Email : Pass : สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน 
 
 
 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Word Classes
Verbals

Phrases
Clauses

Sentenses

Tenses

Affix

 

 
 

Prefix

Prefix
 
A prefix is an affix which is placed before the stem of a word. Particularly in the study of Semitic languages,
a prefix is called a preformative, because it alters the form of the words to which it is affixed.
 
A prefix is a part of a word attached to a beginning of a word which modifies the meaning of that stem.
 
Prefix เป็นคำที่อยู่หน้าคำอื่น  ถ้ารู้ความหมายของ Prefix จะช่วยให้รู้ความหมายของคำที่เกิดขึ้นใหม่ได้
 
Prefixes : ออก,พ้น,เกิน,เลย Prefixes : ไม่,ปฏิเสธ Prefixes : ต่ำ,ใต้,ล่าง
ex-
extra-
out-
sur-
super-
hyper-
over-
ultra-
un-
in-
im-
ir-
il-
de-
dis-
mis-
non-
hypo-
infra-
infer-
under-
sub-
 
Verb --> Verb Adjective --> Adjective
คำที่เป็นคำกริยา เมื่อเติมส่วนข้างหน้าจะเป็นคำกริยา คำที่เป็นคำคุณศัพท์ เมื่อเติมส่วนข้างหน้าจะเป็นคำคุณศัพท์
in-
un-
un-
re-
 
 
 
Home  |  Traditional  | Tenses  |  Affix  |  Reading  |  Songs  |  Others  |  Webboard
©2010-2013, RukEnglish.com