เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม หน้าแรก เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Traditional พื้นฐานภาษา เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Tenses กาลเวลาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Prefix & Suffix คำก่อน-หลัง ภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Reading การอ่านบทความภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Englsih Songs เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลง เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Webboard บอร์ดพูดคุยเรื่องภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
Login Email : Pass : สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน 
 
 
 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Word Classes
Verbals

Phrases
Clauses

Sentenses

Tenses

Affix

 

 
 

Suffix

Suffix
 
A suffix(also sometimes called a postfix or ending) is an affix which is placed after the stem of a word. Common examples are case endings, which indicate the grammatical case of nouns or adjectives, and verb endings, which form the conjugation of verbs. Particularly in the study of Semitic languages, a suffix is called an afformative, as they can alter the form of the words to which they are fixed. In Indo-European studies, a distinction is made between suffixes and endings (see Proto-Indo-European root).
   Suffixescan carry grammatical information (inflectional suffixes), or lexical information (derivational suffixes). An inflectional suffix is sometimes called a desinence.
 
Suffixes เป็นส่วนที่ต่อท้ายคำศัพท์ต่างๆ
 
Verb --> Noun Verb --> Adjective
คำที่เป็นคำกริยา เมื่อเติมส่วนต่อท้ายจะเป็นคำนาม คำที่เป็นคำกริยา เมื่อเติมส่วนต่อท้ายจะเป็นคำคุณศัพท์
-ation
-er
-ing
-ion
-ment
-able
-ing
-ive
 
Noun --> Adjective Noun --> Verb
คำที่เป็นคำนาม เมื่อเติมส่วนต่อท้ายจะเป็นคำคุณศัพท์ คำที่เป็นคำนาม เมื่อเติมส่วนต่อท้ายจะเป็นคำกริยา
-al
-ial
-ian
-ic
-less
-ous
-ize
 
Adjective --> Verb Adjective --> Noun
คำที่เป็นคำคุณศัพท์ เมื่อเติมส่วนต่อท้ายจะเป็นคำกริยา คำที่เป็นคำคุณศัพท์ เมื่อเติมส่วนต่อท้ายจะเป็นคำนาม
-ate
-ize
-ity
-ness
 
Adjective --> Adverb  
คำที่เป็นคำคุณศัพท์ เมื่อเติมส่วนต่อท้ายจะเป็นคำกริยาวิเศษณ์  
-ly  
 
 
 
 
Home  |  Traditional  | Tenses  |  Affix  |  Reading  |  Songs  |  Others  |  Webboard
©2010-2013, RukEnglish.com