เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม หน้าแรก เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Traditional พื้นฐานภาษา เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Tenses กาลเวลาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Prefix & Suffix คำก่อน-หลัง ภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Reading การอ่านบทความภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Englsih Songs เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลง เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Webboard บอร์ดพูดคุยเรื่องภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
Login Email : Pass : สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน 
 
 
 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Word Classes
Verbals

Phrases
Clauses

Sentenses

Tenses

Affix

 

 
 

Future Simple Tense

Future Simple Tense
 
Future Simple Tense
 
ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต ยังไม่ได้กระทำ/เกิดขึ้นในขณะที่พูด แต่เป็นการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
 
โครงสร้าง
Subject(S.) + will, shall + V.ช่อง1(V.1) + Object(O.) หรือ Subject(S.) + be going to + V.ช่อง1(V.1) + Object(O.)
 
 
หลักการใช้
 
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต มักจะมีคำวิเศษณ์(adverb)บอกเล่าอยู่ด้วย เช่น tomorrow, next year, next week เป็นต้น
2. ใช้อยู่หลังคำกริยา(verb)ที่มีการคาดการณ์ล่วงหน้า สันนิษฐาน หรือความคิดเห็น
3. ส่วนใหญ่จะใช้คำกริยา(verb) เช่น see, like, hate, fear เป็นต้น
4. ใช้กับประโยคที่สมมติขึ้นว่าจะแสดงในอนาคต
5. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ่ที่เกิดขึ้นในอนาคต และมีคำเชื่อม(Conjunction)อยู่
- ประโยคหลัก(Main clause) ใช้ Future Simple
- ประโยคที่เป็นช่วงเวลา(Time clause) ใช้ Present Simple
 
 
การใช้ be going to
 
- ใช้กับเหตุการณ์ที่ตั้งใจจะกระทำ
- ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้น
--- ถ้าใช้ในรูป Present Continuous Tense จะหมายถึง การนัดกันไว้ก่อน รู้มาก่อน แต่
--- ถ้าใช้ในรูป Future Simple Tense (be going to) จะหมายถึง ไม่ได้นัดกันมาก่อน ไม่รู้มาก่อน เป็นเรื่องบังเอิญ
- เป็นการคาดเดา/แน่ใจว่าเหตุการณ์บางอย่างจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
 
ประโยคคำถาม
- ใช้ will, shall หรือ be going to ขึ้นต้นประโยค
 
ประโยคปฏิเสธ
- เติม not หลัง will,shall หรือ be going to เลย
 
** will จะใช้กับทุกสรรพนาม มีรูปย่อ คือ ...'ll
 
** ส่วนรูปปฏิเสธ(Negative)
 
 
will not = won't shall not = shan't
 
 
 
 
Home  |  Traditional  | Tenses  |  Affix  |  Reading  |  Songs  |  Others  |  Webboard
©2010-2013, RukEnglish.com