เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม หน้าแรก เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Traditional พื้นฐานภาษา เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Tenses กาลเวลาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Prefix & Suffix คำก่อน-หลัง ภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Reading การอ่านบทความภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Englsih Songs เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลง เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Webboard บอร์ดพูดคุยเรื่องภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
Login Email : Pass : สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน 
 
 
 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Word Classes
Verbals

Phrases
Clauses

Sentenses

Tenses

Affix

 

 
 

Past Continuous Tense

Past Continuous Tense
 
Past Continuous Tense (Past Progessive Tense)
 
ใช้พูดถึงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต คือ มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอยู่ และมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแทรก
- เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ใช้ Past Continuous Tense
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง ใช้ Past Simple Tense
 
โครงสร้าง
Subject(S.) + was, were + V.ing + Object(O.) + (conjunction(คำเชื่อม) + Subject(S.) + V.2)
 
 
Conjunction(คำเชื่อม) เช่น when, while, before เป็นต้น
 
 
หลักการใช้
 
1. ใช้พูดถึงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ใช้ Past Continuous Tense เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ก่อน
และใช้ Past Simple Tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง
2. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต มักมีวลีที่บอกเวลาด้วย เช่น 7 o'clock, all day เป็นต้น
3. ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 2 เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
 
ประโยคคำถาม
- ใช้ was หรือ were ขึ้นต้นประโยค
 
ประโยคปฏิเสธ
- เติม not หลัง was หรือ were เลย
 
** ส่วนในการตอบคำถาม จะตอบ "Yes, ประโยคบอกเล่า" หรือ "No, ประโยคปฏิเสธ"
 
 
การใช้ was, were
 
 
was were
- ใช้กับประธานที่เป็นคำนามเอกพจน์
- ใช้กับประธานที่เป็นสรรพนามเอกพจน์ คือ he, she, it *รวมทั้ง I*
- ใช้กับประธานที่เป็นคำนามพหูพจน์
- ใช้กับประธานที่เป็นสรรพนามพหูพจน์ คือ you, we, they
 
 
 
Home  |  Traditional  | Tenses  |  Affix  |  Reading  |  Songs  |  Others  |  Webboard
©2010-2013, RukEnglish.com