เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม หน้าแรก เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Traditional พื้นฐานภาษา เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Tenses กาลเวลาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Prefix & Suffix คำก่อน-หลัง ภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Reading การอ่านบทความภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Englsih Songs เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลง เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Webboard บอร์ดพูดคุยเรื่องภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
Login Email : Pass : สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน 
 
 
 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Word Classes
Verbals

Phrases
Clauses

Sentenses

Tenses

Affix

 

 
 

Past Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense
 
Past Perfect Continuous Tense (Past Perfect Progessive Tense)
 
ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต โดยเน้นความต่อเนื่อง หรือช่วงระยะเวลาหนึ่งของการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน ใช้ Past Perfect Continuous Tense
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลัง ใช้ Past Simple Tense
 
โครงสร้าง
Subject(S.) + had + been + Vเติมing(V.ing) + Object(O.) + (conjunction(คำเชื่อม) + Subject(S.) + V.2)
 
ประโยคคำถาม
- ใช้ V.to have "had" ขึ้นต้นประโยค
 
ประโยคปฏิเสธ
- เติม not หลัง had เลย
 
 
 

*ใช้ never แทน not ได้*

 
** ส่วนในการตอบคำถาม จะตอบ "Yes, ประโยคบอกเล่า" หรือ "No, ประโยคปฏิเสธ"
 
 
 
Home  |  Traditional  | Tenses  |  Affix  |  Reading  |  Songs  |  Others  |  Webboard
©2010-2013, RukEnglish.com