เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม หน้าแรก เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Traditional พื้นฐานภาษา เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Tenses กาลเวลาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Prefix & Suffix คำก่อน-หลัง ภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Reading การอ่านบทความภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Englsih Songs เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลง เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Webboard บอร์ดพูดคุยเรื่องภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
Login Email : Pass : สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน 
 
 
 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Word Classes
Verbals

Phrases
Clauses

Sentenses

Tenses

Affix

 

 
 

Past Perfect Tense

Past Perfect Tense
 
Past Perfect Tense
 
ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ในอดีตที่ต่อเนื่องกัน เมื่อเหตุการณ์แรกเกิดและจบลง เหตุการณ์ที่สองก็เกิดขึ้นตามมาเลย
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน ใช้ Past Perfect Tense
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลัง ใช้ Past Simple Tense
 
โครงสร้าง
Subject(S.) + had + Verbช่อง3(V.3) + Object(O.) + (conjunction(คำเชื่อม) + Subject(S.) + V.2)
 
 
หลักการใช้
 
1. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ในอดีตที่ต่อเนื่องกัน มีคำเชื่อม เช่น before, after, when, as soon as เป็นต้น
2. ใช้ในประโยคที่แสดงเงื่อนไข สมมุติว่า... ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในอดีต
3. ใช้ในประโยครายงานการพูด (Reported Speech)
- จาก Present Perfect Tense เป็น Past Perfect Tense
- จาก Past Simple Tense เป็น Past Perfect Tense
 
 
** ประโยค Past Perfect Tense ส่วนมากจะมีคำว่า before, after, when อยู่
 
 
ประโยคคำถาม
- ใช้ V.to have "had" ขึ้นต้นประโยค
 
ประโยคปฏิเสธ
- เติม not หลัง had เลย
 
 
 
* ใช้ never แทน not ได ้*
 
 
 
Home  |  Traditional  | Tenses  |  Affix  |  Reading  |  Songs  |  Others  |  Webboard
©2010-2013, RukEnglish.com