เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม หน้าแรก เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Traditional พื้นฐานภาษา เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Tenses กาลเวลาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Prefix & Suffix คำก่อน-หลัง ภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Reading การอ่านบทความภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Englsih Songs เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลง เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Webboard บอร์ดพูดคุยเรื่องภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
Login Email : Pass : สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน 
 
 
 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Word Classes
Verbals

Phrases
Clauses

Sentenses

Tenses

Affix

 

 
 

Past Simple Tense

Past Simple Tense
 
Past Simple Tense
 
ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่อดีต
 
โครงสร้าง
Subject(S.) + Verbช่อง2(V.2) + Object(O.)
 
 
หลักการใช้
 
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต จะมีคำบ่งบอกเวลา เช่น yesterday, in 1988, last week เป็นต้น
2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต มีจำนวนเวลาชี้เฉพาะเจาะจง
3. ใช้กับผลของกระทำ Present Perfect
4. ใช้กับช่วงของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ทำแล้ว
5. ใช้กับเหตุการณ์ที่ทำจนเป็นนิสัยในอดีต มักมีคำว่า always, often อยู่ในประโยค
6. ใช้ used to + V.1 กับการกระทำในอดีตแต่ในปัจจุบันไม่ได้ทำแล้ว
7. ใช้ในประโยคที่รายงานการพูด (Reported Speech)
8. ใช้กับประโยคที่เป็นเงื่อนไขที่แสดงว่าเป็นไปไม่ได้ หรือเป็นไปไม่ได้เลยในปัจจุบัน หรืออนาคต
9. ใช้หลังคำว่า as if, it is time, if only, would sooner, as though, would rather
 
 
ประโยคคำถาม
- ใช้ V.to do "Did" ขึ้นต้นประโยค และเปลี่ยนกริยาแท้ในประโยค ให้เป็นช่องที่ 1
- ถ้าในประโยคมี V. to be เป็นกริยาแท้ ให้ใช้ขึ้นต้นประโยคได้เลย
 
ประโยคปฏิเสธ
- ใช้ "did not" วางใว้หน้ากริยาแท้ แล้วกริยาแท้ต้องเปลี่ยนเป็นช่อง1 ด้วย
 
 
** ส่วนในการตอบคำถาม จะตอบ "Yes, ประโยคบอกเล่า" หรือ "No, ประโยคปฏิเสธ"
 
 
ข้อแตกต่างระหว่าง Past Simple Tense กับ Present Perfect Tense
 
Past Simple Tense Present Perfect Tense
- ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และสิ้นสุดลงไปแล้ว มีเวลาในอดีตกำกับไว้ด้วย - ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต มีผลถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์อดีตรวมเข้ากับปัจจุบัน
 
 
 
Home  |  Traditional  | Tenses  |  Affix  |  Reading  |  Songs  |  Others  |  Webboard
©2010-2013, RukEnglish.com