เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม หน้าแรก เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Traditional พื้นฐานภาษา เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Tenses กาลเวลาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Prefix & Suffix คำก่อน-หลัง ภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Reading การอ่านบทความภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Englsih Songs เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลง เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Webboard บอร์ดพูดคุยเรื่องภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
Login Email : Pass : สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน 
 
 
 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Word Classes
Verbals

Phrases
Clauses

Sentenses

Tenses

Affix

 

 
 

Present Continuous Tense

Present Continuous Tense
 

Present Continuous Tense (Present Progessive Tense)

 
- ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะพูด โดยเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นก่อนขณะที่พูด และยังเกิดขึ้นต่อไปอีกเล็กน้อยหลังจากที่พูดจบไป
 
โครงสร้าง
ประธาน(Subject) + Verb to be(is, am, are) + V.ing
 
 
หลักการใช้
 
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่/ในขณะที่พูด
2. ใช้กับเหตุการณ์ที่ทำซ้ำๆจนเป็นนิสัย
3. ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4. ส่วนมากมักจะมีคำที่บอกเวลาในอนาคต เช่น now, at this moment, today, at present
 
 
 
*กริยายกเว้น*
 
คำกริยาต่อไปนี้ใช้กับ Present Continuous ไม่ได้ เช่น
like hate feel love smell hear see care want hope have own admire belong believe forget think look
 
 
การใช้ verb to be
 
Is - ใช้กับประธานที่เป็นคำนามเอกพจน์ มีสิ่งเดียว อันเดียว คนเดียว
- ใช้กับประธานที่เป็นสรรพนามเอกพจน์ คือ he, she, it * ยกเว้น I *
Am - ใช้กับประธานที่เป็นสรรพนาม คือ I เท่านั้น
Are - ใช้กับประธานที่เป็ฯคำนามพหูพจน์ มีหลายอย่าง หลายอัน หลายคน
- ใช้กับประธานที่เป็นสรรพนามพหูพจน์ คือ you we they
 
 
เมื่อต้องการเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่า เป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ คือ
 
ประโยคคำถาม
- เติม verb to be ไว้หน้าประธาน
 
ประโยคปฏิเสธ
- เติม not หลัง verb to be
 
 
** ส่วนในการตอบคำถาม จะตอบ "Yes" หรือ "No"
 
 
Home  |  Traditional  | Tenses  |  Affix  |  Reading  |  Songs  |  Others  |  Webboard
©2010-2013, RukEnglish.com