เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม หน้าแรก เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Traditional พื้นฐานภาษา เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Tenses กาลเวลาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Prefix & Suffix คำก่อน-หลัง ภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Reading การอ่านบทความภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Englsih Songs เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลง เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Webboard บอร์ดพูดคุยเรื่องภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
Login Email : Pass : สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน 
 
 
 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Word Classes
Verbals

Phrases
Clauses

Sentenses

Tenses

Affix

 

 
 

Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense
 
Present Perfect Countinuous Tense (Present Perfect Progressive Tense)
 
ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่มีการตอ่เนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และต่อเนื่องไปจนถึงอนาคต คล้ายกับ Present Perfect Tense แต่เน้นที่ความต่อเนื่องของเหตุการณ์
 
โครงสร้าง
Subject(S.) + has, have + been + V.ing + Object(O.)
 
 
หลักการใช้
 
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และอาจดำเนินต่อไปจนถึงอนาคต จะใช้คำกริยา(V.) เช่น learn sleep sit work read stay
2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงไปแล้ว แต่ก็อาจมีความเกี่ยวพันในขณะที่พูดอยู่
 
 
ประโยคคำถาม
- ใช้ has, have นำหน้าประธาน
 
ประโยคปฏิเสธ
- เติม not หลัง has หรือ have เลย
 
 
กริยาที่ใช้ได้ทั้ง Present Perfect และ Present Perfect Continuous
expect hope learn lie live look rain sit study snow sleep stand stay teach wait want write work
 
 
ข้อแตกต่างระหว่าง Present Perfect กับ Present Perfect Continuous
 
Present Perfect Present Perfect Continuous
- มีตัวบ่งบอกเวลาที่แน่นอน(time phrase) - แสดงเหตุการณ์ต่อเนื่องกันโดยไม่มีเหตุการณ์อื่นแทรก
 
 
 
Home  |  Traditional  | Tenses  |  Affix  |  Reading  |  Songs  |  Others  |  Webboard
©2010-2013, RukEnglish.com