เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม หน้าแรก เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Traditional พื้นฐานภาษา เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Tenses กาลเวลาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Prefix & Suffix คำก่อน-หลัง ภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Reading การอ่านบทความภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Englsih Songs เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลง เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Webboard บอร์ดพูดคุยเรื่องภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
Login Email : Pass : สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน 
 
 
 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Word Classes
Verbals

Phrases
Clauses

Sentenses

Tenses

Affix

 

 
 

Present Perfect Tense

Present Perfect Tense
 
Present Perfect Tense
 
เป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่ได้กระทำเกิดขึ้นในอดีต และดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 
โครงสร้าง
ประธาน(Subject) + have/has + Verb ช่อง3(V.3) + กรรม(Object)
 
 
หลักการใช้
 
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และยังคงกระทำอยู่ในขณะที่พูด
2. ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต โดยที่ไม่ได้ระบุเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น แต่จะมีคำที่บอกเวลาในอดีต ซึ่งไม่ได้เจาะจงอยู่ในประโยค
3. ใช้กับเหตุการณ์ปจจุบันซึ่งเป็นผลของอดีต
4. ใช้ได้กับคำ ever/never
5. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ที่เชื่อมด้วย when, if, until, unless เพื่อเน้นเหตุการณ์ในอนาคตที่สิ้นสุดก่อนอีกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6. ใช้ the /first,second,several,many/ time,twice
7. ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต และมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่วนมากจะมีคำว่า "since" หรือ "for" อยู่ในประโยค
 
การใช้ for กับ since
 
for ใช้บอกช่วงเวลาของเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน
since ใช้บอกจุดของเวลาที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นและมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 
 
การใช้ has, have คู่กับประธานใน Tense นี้
 
has - ใช้กับประธานที่เป็นคำนามเอกพจน์
- ใช้กับประธานที่เป็นคำสรรพนามเอกพจน์ คือ he, she, it *ยกเว้น I*
have - ใช้กับประธานที่เป็นคำนามพหูพจน์
- ใช้กับประธานที่เป็นคำสรรพนามพหูพจน์ คือ I, you, we, they
 
 
ประโยคคำถาม
- นำ has หรือ have เติมไว้ข้างหน้าประธาน
 
 
**บางทีจะมีการเติมคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) คือ "yet" ไว้ท้ายสุดของประโยค เพื่อให้คำถามนั้นกระชับยิ่งขึ้น
 
**เมื่อ มีคำว่า"yet"ในประโยคคำถามแล้ว ในประโยคคำตอบจะมี "just" แทรกระหว่าง have และ verb 3(V.3) เพื่อเน้นว่าการกระทำนั้นเพิ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ ก่อนจะมีการพูดถึงเหตุการณ์นั้น
และคำตอบจะเป็นการโต้ตอบ
 
 
ประโยคปฏิเสธ
- เติม not ไว้ข้างหลัง have หรือ has เลย
 
 
กริยาที่ใช้ได้ทั้ง Present Perfect และ Present Perfect Continuous
expect hope learn lie live look rain sit study snow sleep stand stay teach wait want write work
 
 
Home  |  Traditional  | Tenses  |  Affix  |  Reading  |  Songs  |  Others  |  Webboard
©2010-2013, RukEnglish.com