เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม หน้าแรก เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Traditional พื้นฐานภาษา เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Tenses กาลเวลาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Prefix & Suffix คำก่อน-หลัง ภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Reading การอ่านบทความภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Englsih Songs เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลง เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Webboard บอร์ดพูดคุยเรื่องภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
Login Email : Pass : สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน 
 
 
 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Word Classes
Verbals

Phrases
Clauses

Sentenses

Tenses

Affix

 

 
 

Present Simple Tense

Present Simple Tense
 

 
ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน หรือความสารมารถเฉพาะตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือความเป็นจริงตลอดและปรากฎการณ์ธรรมชาติ
 
โครงสร้าง
S.(Subject) + Verb1(V.1) + Object(O.)
 
 
หลักการใช้
 
1. ใช้กับปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เป็นจริง
2. เป็นเรื่องทั่วๆไปที่เป็ฯจริงเสมอ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงขณะพูด
3. เรื่องเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
4. เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล
5. ประโยคอุทาน
6. ใช้กับคำกริยาวิเศษณ์(Adverb)ที่แสดงเวลาหรือเหตุการณ์ในอนาคต หรือกำหนดเวลาที่แน่นอนแล้ว กริยามักเกี่ยวข้องกับเวลาหรือเหตุการณ์ เช่น begin end stop have depart arrive come go open close leave start เป็นต้น
7. การกระทำซ้ำจนเป็นนิสัย
8. ใช้ในการประกาศ หรือพาดหัวข่าว
9. มีคำวิเศษณ์เหล่านี้อยู่ เช่น sometime, often, hardly, ever, never, usually, rarely, normally, generally, always, frequently, occasionally, seldom, from time to time, nowadays, ever morning, once a week, now and again
10. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ในอนาคต มักมีคำสันธาน เช่น when, as soon as, until, afte,r before, by the time, while, unless, if, as long as, the moment, that
 
 
ส่วนของประโยคหลัก (main clause) - ใช้ Simple Tense
ส่วนของประโยครอง (Subordinate clause) - ใช้ Simple Tense หรือ Present Perfect Tense
 
 
กริยาเอกพจน์ V.1 ที่เติม s หรือ es
กริยาพหูพจน์ ใช้ V.1 ตัวนั้นเลย
 
 
**แต่ถ้าเติม s หรือ es หลังคำนาม(noun) คำนามนั้นจะเป็นพหูพจน์
 
 
ประโยคคำถาม
- ใช้ verb to do/does นำหน้าประโยค
 
ประโยคปฏิเสธ
- ใช้ verb to do/does + not นำหน้าคำกริยา
 
 
การใช้ do กับ does
 
do - ใช้กับประธานที่เป็นคำพหูพจน์ มีหลายสิ่ง หลายอัน หลายคน
- ใช้กับประธานที่เป็นสรรพนาม I และที่เป็นพหูพจน์ คือ you we they
does - ใช้กับประธานที่เป็นคำนามเอกพจน์ทั้งหลาย มีแค่สิ่งเดียว อันเดียว คนเดียว
- ใช้กับประธานที่เป็นสรรพนามเอกพจน์ คือ he, she, it * ยกเว้น I *
 
 
** เมื่อทำเป็นรูปคำถามหรือปฏิเสธ กริยา(verb)แท้ของประโยค จะอยู่ในรูปพหูพจน์เสมอ
 
** Verb to be (is, am, are)สามารถใช้ได้กับ Present Tenseได้ เมื่อจะเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธ
จะเติม not หลัง verb to be ได้เลย
 
** ถ้าต้องการทำเป็นคำถาม ให้เอา verb to be ขึ้นต้นประโยค ส่วนคำตอบ จะตอบด้วย "Yes" หรือ "No"
 
 
 
Home  |  Traditional  | Tenses  |  Affix  |  Reading  |  Songs  |  Others  |  Webboard
©2010-2013, RukEnglish.com