เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม หน้าแรก เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Traditional พื้นฐานภาษา เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Tenses กาลเวลาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Prefix & Suffix คำก่อน-หลัง ภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Reading การอ่านบทความภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Englsih Songs เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลง เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Webboard บอร์ดพูดคุยเรื่องภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
Login Email : Pass : สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน 
 
 
 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Word Classes
Verbals

Phrases
Clauses

Sentenses

Tenses

Affix

 

 
 

Nouns

Nouns คำนาม
 
A nounis a word or word group that represents a person, a place, or a thing. A thing in this definition can be a physical entity or it can be an abstract idea. A noun may be used as a subject of a sentence, as a direct object, as an indirect object, or it may be used as the object of a preposition. Some additional noun applications are addressed below.
 
คำนาม คือ คำที่ใช้เป็นชื่อเรียกสิ่งต่างๆ เช่น บุคคล สถานที่ สิ่งต่างๆ แนวคิด คุณภาพ หรือกิจกรรมต่างๆ
 
หน้าที่ ของคำนามมีี่อยู่ 8 อย่าง คือ
 
1. Subject of verb (คำนาม ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค อยู่หน้าคำกริยา)
 
2. Predicatee nominative (คำนาม ทำหน้าที่นาม เป็นกรรมของประโยค อยู่หลังคำกริยา)
 
3. Indirec object of verb (คำนาม ทำหน้าที่นาม เป็นกรรมรองของประโยค อยู่หลังคำกริยา)
 
4.
 
 
Home  |  Traditional  | Tenses  |  Affix  |  Reading  |  Songs  |  Others  |  Webboard
©2010-2013, RukEnglish.com