เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม หน้าแรก เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Traditional พื้นฐานภาษา เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Tenses กาลเวลาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Prefix & Suffix คำก่อน-หลัง ภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Reading การอ่านบทความภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Englsih Songs เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลง เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Webboard บอร์ดพูดคุยเรื่องภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
Login Email : Pass : สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน 
 
 
 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Word Classes
Verbals

Phrases
Clauses

Sentenses

Tenses

Affix

 

 
 

Prepositions

Prepositions
Prepositions บุพบท
 
1. การใช้ in on at กับเวลา
at ใช้ระบุเวลา ณ จุดใดจุดหนึ่ง เช่น
at noon    เวลาเที่ยงวัน
at night    เวลากลางคืน
at midday    เวลาเที่ยงวัน
at six o'clock    เวลาหกโมงเช้า
at Christmas    ในวันคริสต์มาส

at ใช้กับสำนวนที่เกี่ยวกับเวลา เช่น
at first    ในตอนแรก
at once    ในทันที
at last    ในท้ายสุด
at lunch time    ในเวลาอาหารกลางวัน
at present    ขณะนี้

on ใช้กับวันของสัปดาห์ทั้งหมดเช่น
on Sunday                      วันอาทิตย์
on Monday                     วันจันทร์
on Tuesday                    วันอังคาร
on Wednesday               วันพุธ
on Thursday                    วันพฤหัสบดี
on Friday                        วันศุกร์
on Saturday                    วันเสาร์

on ใช้กับวันที่ วันสำคัญทางศาสนาหรือทางราชการ และวันหยุดต่างๆ
on May 1st    ในวันที่ 1 พฤษภาคม
on Christmas Day    ในวันคริสต์มาส
on New Year's day    ในวันขึ้นปีใหม่
on holiday      ในวันหยุด
on vacation    ในวันหยุด
on time    ตรงเวลา
on Songkran day    ในวันสงกรานต์

in ใช้กับส่วนของวันเช่น
in the morning    ในตอนเช้า
in the afternoon    ในตอนบ่าย
in the evening    ในตอนเย็น
 
in ใช้กับเวลาหรือระยะเวลาที่ยาวขึ้นเช่นเดือน ปี และฤดู
in 2000    ในปี 2000
in summer    ในฤดูร้อน
in June 1999      ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1999
in the 21th century    ในศตวรรษที่ 21
in the past    ในอดีต
in time    ทันเวลา
in the future    ในอนาคต
in a few months    ในอีก 2-3 เดือน
in two hours      ภายในสองชั่วโมง
in a week's time    ในหนึ่งสัปดาห์
2. การใช้ in on at กับสถานที่
at ใช้กับบ้านเลขที่เช่น
at 224 Mango Street, at 987 Big Elm Road, at 67 Sukhumvit Road

at ใช้กับสถานที่ซึ่งเป็นจุดเล็กๆเช่นในระดับเมืองหรือใช้
กับสถานที่เล็กๆหรือระบุตำแหน่งที่แน่นอนเช่น
at home    ที่บ้าน
at the hospital    ที่โรงพยาบาล
at the airport    ที่สนามบิน
at the bus station    ที่สถานีขนส่ง
at the meeting    ที่ประชุม
at the window    ที่หน้าต่าง
at the river    ที่แม่นํ้า
at the concert    ที่คอนเสิร์ต
at the door    ที่ประตู
at the party    ที่งานเลี้ยง
 
at ที่ใช้กับสำนวนอื่นๆเช่น
at work    ขณะทำงาน
at best    อย่างดีที่สุด
at will    ตามความต้องการ
at least    อย่างน้อยที่สุด
at loss    ขาดทุน
at worst    อย่างแย่ที่สุด
at large    มีอิสระ

on ใช้เชื่อมต่อระหว่างสองที่เช่น
on Silom Road    บนถนนสีลม
on the way home    ในระหว่างทางกลับบ้าน

on ใช้กับตำแหน่งบนพื้นผิวเช่น
on the table    บนโต๊ะ
on the ceiling    บนเพดาน
on the sidewalk    บนทางข้างถนน
on the floor    บนพื้น
on the train    บนรถไฟ
on a bicycle    บนรถจักรยาน
on the wall    บนผนัง
on the coast    บนชายฝั่ง
on paper    บนกระดาษ

on ใช้กับสำนวนต่อไปนี้
on business    ว่าด้วยเรื่องธุรกิจ
on tour    ในขณะท่องเที่ยว
on the radio    ในวิทยุ
on air    ขณะออกอากาศ
on television    ในโทรทัศน์
on the phone    ทางโทรศัพท์
on purpose    โดยตั้งใจ
on fire    ในขณะไฟไหม้
on the list    ในรายชื่อ
on pleasure    เพื่อความสนุกสนาน
on duty    ในขณะปฎิบัติหน้าที่
on guard    เตรียมพร้อม
 
in ใช้กับสถานที่ที่ค่อนข้างใหญ่เช่นเมืองจังหวัด ประเทศหรือทวีปเช่น
in Chiang Mai    ในจังหวัดเชียงใหม่
in Asia    ในทวีปเอเชีย
in the world    ในโลก
in the army    ในกองทัพ
in the sky    ในท้องฟ้า
in the river    ในแม่นํ้า
in the sea    ในทะเล
in the parking lot    ในลานจอดรถ
นอกจากนี้ยังยังมีคำว่า
during แปลว่า ระหว่าง
till, until ใช้เกี่ยวกับเวลาแปลว่า จนกระทั่ง จนถึง
before ใช้เกี่ยวกับเวลาแปลว่า ก่อน
after ใช้เกี่ยวกับเวลาแปลว่า หลัง
from ใช้กับเวลาหรือสถานที่แปลว่า นับตั้งแต่
from...to แปลว่า จาก...ถึง
from...till แปลว่า ตั้งแต่...ถึง
between... and แปลว่า ระหว่าง...ถึง
by แปลว่าด้วย(ใช้กับการเดินทางด้วยยานพาหนะแปลว่า) ข้าง ใกล้
in front of แปลว่า ข้างหน้า
outside แปลว่า ข้างนอก ภายนอก
inside แปลว่า ข้างใน ภายใน
behind แปลว่า ข้างหลัง


 
 
Home  |  Traditional  | Tenses  |  Affix  |  Reading  |  Songs  |  Others  |  Webboard
©2010-2013, RukEnglish.com