เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม หน้าแรก เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Traditional พื้นฐานภาษา เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Tenses กาลเวลาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Prefix & Suffix คำก่อน-หลัง ภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Reading การอ่านบทความภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Englsih Songs เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลง เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Webboard บอร์ดพูดคุยเรื่องภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
Login Email : Pass : สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน 
 
 
 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Word Classes
Verbals

Phrases
Clauses

Sentenses

Tenses

Affix

 

 
 

กริยา 3 ช่อง

Untitled Document

Present

Past

Past Participle

คำแปล

are
abide
arise
awake

were
abode
arose
awoke

been
abode
arisen
awaken

เป็น, อยู่, คือ
อาศัยอยู่, ทน, ยึดถือ
ลุกขึ้น
ตื่น


Present

Past

Past Participle

คำแปล

backbite
be
bear
beat
become
befall
begin
beget
behold
bend
bereave
beseech
beset
bespeak
bestride
bet
betake
bethink
bid
bind
bite
bleed
blend
bless
blow
break
breed
bring
broadcast
build
bump
burn
burst
buy

backbit
was
bore
beat
became
befell
began
begot
beheld
bent
bereft, bereaved
besought, beseeched
beset
bespoke
bestrode
bet
betook
bethought
bade, bid
bound
bit
bled
blended, blent
blest, blessed
blew
broke
bred
brought
broadcast
built
bumped
burnt, burned
burst
bought

backbitten
been
born, borne
beaten
become
befallen
begun
begotten
beheld
bent
bereft, bereaved
besought, beseeched
beset
bespoken
bestridden
bet
betaken
bethought
bidden, bid
bound
bitten
led
blended, blent
blest, blessed
blown
broken
bred
brought
broadcast
built
bumped
burnt, burned
burst
bought

ลอบกัด
เป็น, อยู่, คือ
เกิด, พยุง, หนุน, ค้ำ
ตบ, ตี, หวด
กลายเป็น
เกิดขึ้นกับ, บังเกิดแก่
เริ่มต้น
ก่อให้เกิด, นำมาซึ่ง
เห็น, มองดู
โค้ง, งอ
หมดไป
ร้องขอ
ทำให้พราว, โจมตี
แสดง, แสดงว่าเป็น
ขี่ม้า, คร่อม
พนัน
นำ, พาไป
คิด, นึกได้
สั่ง, บอก, เสนอราคา
ผูก, มัด, หุ้มปก
กัด
เลือดออก
ผสม, กลมกลืน
ให้พร
พัด(ลม), เป่า, ตี
แตก, ทำลาย, พัง
อบรม, เพาะ, เลี้ยง
นำมา, พามา, นำไปสู่, เอามาให้
กระจายเสียง
สร้าง, ก่อ, สะสม
กระแทก, ชน
เผา, ไหม้, ลวก
ระเบิด, แตก
ซื้อ


Present

Past

Past Participle

คำแปล

camp
cast
catch
chat
chide
choose
cleave

cling
come
cost
creep
crow

cut

camped
cast
caught
chatted
chided, chid
chose
clove, cleft

clung
came
cost
crept
crew, crowed

cut

camped
cast
caughy
chatted
chided, chid
chosen
cloven, cleft

clung
come
cost
crept
crowed, crew

cut

ตั้งค่าย, อยู่ค่าย
ขว้าง, เหวี่ยง
จับ, คว้า, อุ้ม
คุยจ้อ, พูดพล่อย
ดุ, ตะเพิด, ด่าว่า
เลือก, คัด
ตัด, ผ่าออก, ทำให้แตก, กะเทาะ
เกาะ, ติด, ยึด
มา, เข้ามา
มีราคา
เลื้อย, คลาน
ขับ, ร้อง, เต้นแร้งเต้นกา, ยินดี, ปรีดา
ตัด, ลด


Present

Past

Past Participle

คำแปล

dare
deal
dig
do
draw
dream
drink
drive
dwell

dared
dealt
dug
did
drew
dreamt, dreamed
drank
drove
dwelt, dwelled

dared
dealt
dug
did
drew
dreamt, dreamed
drank
drove
dwelt, dwekked

ท้า, กล้า, บังอาจ
แจกจ่าย, เจรจา, ตกลง
ขุด, พรวน(ดิน)
ทำ, ปฏิบัติ
ลาก, วาด
ฝัน, นึกฝัน
ดื่ม, ดูด
ขับ, ไส(รถ)
อาศัยอยู่, สาธยาย


Present

Past

Past Participle

คำแปล

eat
exempt

ate
exampted

eaten
exempted

กิน
ยกเว้น


Present

Past

Past Participle

คำแปล

fall
feed
feel
fight
find
flee
fling
fly
forbear
forbid
forget
forego
forgo
forgive
forsake
foresee
forswear
freeze

fell
fed
felt
fought
found
fled
flung
flew
forbore
forbade
forgot
forwent
forewent
forgave
forsook
foresaw
forswore
froze

fallen
fed
felt
fought
found
fled
flung
flown
forborn
forbidden
forgotten
foregone
forgone
forgiven
forsaken
foreseen
forsworn
frozen

ล้ม
เลี้ยงให้อ้วน, ให้อาหาร
รู้สึก, สำนึก
ต่อสู้, ต่อยมวย
สืบ, ค้นหา, พบ
หนี, หนีจาก
ฟาด, เหวี่ยง
บิน, ชัก(ว่าว)
อดทน, อดกลั้น, ละเว้น, หักห้าม
ห้าม, ไม่อนุญาต
ลืม, เผลอ
รู้มาก่อน
ยอมสละ, ละเลย, ทิ้ง
ยกโทษให้, อภัย, ยก(หนี้)
ละทิ้ง
รู้ล่วงหน้า
สัญญาว่าจะเลิก, สาบาน
หนาวจนแข็ง


Present

Past

Past Participle

คำแปล

get
gild
gird

give
go
grind
grow

got
gilded, gilt
girt, girded

gave
went
ground
grew

gotten
gilt, gilded
girt, girded

given
gone
ground
grown

เอาไปเสีย, เอา
ทาทอง, ชุบทอง
คาด(ดาบ), เคี่ยน(พุง), หยักรั้ง, ล้อม
ให้
ไป
บด, โม่, ลับ
เจริญเติบโต, ปลูก


Present

Past

Past Participle

คำแปล

hang
has, have
hear
heave
hew
hide
hit
hold
hurt

hang
had
heard
heaved, hove
hewed, hewn
hid
hit
held
hurt

hung
had
heard
heaved, hove
hewn, hewed
hid, hidden
hit
held
hurt

แขวน, ห้อย
มี
ได้ยิน, ฟัง
ขั้นสูง, ยกขึ้น
ตัด, สับ
ซ่อน, ปิดบัง
ตี, ฟัน, แทง
ถือ, จับ, ยึด
เจ็บ, บาดเจ็บ


Present

Past

Past Participle

คำแปล

keep
kneel
knit
know

kept
knelt, kneeled
knit, knitted
knew

kept
knelt, kneeled
knnit, knitted
known

เก็บ, รักษา
คุกเข่า
ถัก, ย่น, ชุน
รู้, ทราบ, รู้จัก


Present

Past

Past Participle

คำแปล

lay
lead
lean
leap
learn
leave
lend
let
lie
light
lose

laid
led
leant, leaned
leapt
learnt
left
lent
let
lay
lit, lighted
lost

laid
led
leant, leaned
leapt
learnt
left
lent
let
lain
lit, lighted
lost

วาง, ตีแผ่, พาด
จูง, ชักจูง, นำพา
พาด, พิง
กระโดด, โจน
เรียนรู้, เรียน
ทิ้ง, ละทิ้ง, จากไป
ให้ยืม
ให้เช่า, ปล่อยให้, อนุญาตให้
นอน, วาง, พิง
จุดไฟ
แพ้, ขาดทุน, สูญ


Present

Past

Past Participle

คำแปล

make
mean
meet
misdeal
misgive
mistake
misunderstand
mow

made
meant
met
misdealt
misgave
mistook
misunderstood
mowed

made
meant
met
misdealt
misgiven
mistaken
misunderstood
mown, mowed

ทำ, สร้าง
หมาย, หมายความ
พบ, ประสบ
แจกไพ่ผิด
ทำให้เข้าใจผิด
ผิด, ผิดพลาด
เข้าใจผิด
ตัดหญ้า, ห้ำหั่น


Present

Past

Past Participle

คำแปล

neglict

neglected

neglected

ละเลย, เพิกเฉย


Present

Past

Past Participle

คำแปล

obey
oblige
observe
obstruct
obviate
occupy
occur
open
operate
order
organize
out-bid
out do
out-go
outgrow
outride
outrun
outshine
outwear
overbid

overcome
overdraw
overdo
overeat
overfeed
overgrow
overhang
overhear
overlay
overlie
overpay
override
overrun
oversee
oversell

overset

overshoot
overtake
overthrow
owe

obeyed
obliged
observed
obstruct
obviated
occupied
occured
opened
operated
ordered
organized
out-bade
out did
out-went
outgrew
outrode
outran
outshone
outwore
overbade

overcame
overdrew
overdid
overate
overfed
overgrew
overhung
overheard
overlaid
overlay
overpaid
overrode
overran
oversaw
oversold

overset

overshot
overtook
overthrew
owed

obeyed
obliged
observed
obstruced
obviated
occupied
occured
opened
operted
oredred
organized
out-bade
out did
out-went
outgrown
outridden
outrun
outshone
outworn
overbidden

overcome
overdrawn
overdone
overeaten
overfed
overgrown
overhung
overheard
overlaid
overlain
overpaid
overridden
overrun
overseen
oversold

overset

overshot
overtaken
overthrown
owed

เชื่อฟัง, อยู่ในโอวาท
ผูกมัด, บังคับ
สังเกต, มองดู
ขวาง, กั้น
ปัดเป่า, ทำให้ไม่จำเป็น
เข้ายึด, ครอบครอง
เกิดขึ้น, มีขั้น
เปิด
ทำการ, ปฏิบัติ
ขั้น, สั่ง
จัด, รวบรวม
ประมูลสูงกว่า
ทำดีกว่า
สิ่งที่ไหลออกไป, รายจ่าย
โตเกินกว่า, สิ่งงอก
ขี่ม้าเก่งกว่า
วิ่งชนะ, วิ่งพ้น
มีแสงมากกว่า
ทนกว่า, อยู่นานกว่า
ประมูลมากเกินไป, เรียกไพ่บริดจ์
เกินค่าของมือ
ผ่านพ้น, ชนะ
ถอนเงินธนาคารเกินกว่าที่มี
ทำมากเกินไป, แกล้งมากเกินไป
กินมากไป
ให้กินมากไป
งอกใหญ่เกินไป
ยื่นออกมา, เงื้อม, ชะง้ำ
บังเอิญได้ยิน, แอบได้ยิน
ทับ, วางทับ, เคลือบ
นอนทับ, (หิน)ทับอยู่ข้างบน
ให้ค่าจ้างมากเกินไป
คร่อม, ผ่านข้าม, ข่ม, ตีตะลุย
ย่ำยี
ดูแล, ตรวจตรา, ลอบเห็น, เผลอ
ขายมากเกินไป,
ขายได้ราคาดีกว่า
ทำล้ม, ทำให้ยุ่งยาก, ล้มล้าง(รัฐบาล)
วิ่งเลย, ยิงสูงเกินไป
ตามทัน, ไล่ทัน, มาสู่, บังเกิดแก่
ล้ม, คว่ำ
เป็นหนี้


Present

Past

Past Participle

คำแปล

pay
partake
perceive
persuade
please
postpone
preise
prepare
prescribe
preserve
presume
promise
promote
propose
prove
push
put

paid
partook
perceived
persuaded
pleased
postponed
praised
prepared
prescribed
preserved
presumed
promised
promoted
proposed
proved
pushed
put

paid
partaken
perceived
persuaded
pleased
postpined
praised
prepared
prescribed
preserved
presumed
promised
promoted
proposed
peoved
pushed
put

จ่าย, ชำระ
มีส่วน, เสพ, มีลักษณะ
แลเห็น, เข้าใจ
ชักชวน
ทำให้ชอบ, โปรด
เลื่อนไป
สรรเสริญ
เตรียม
กำหนด, สั่งยา
สงวน, รักษาไว้
กล้า, ถือเอา
สัญญา
เลื่อนขั้น, ส่ง
เสนอความเห็น, เสนอ
พิสูจน์, ทดสอบ
ผลัก, เสือก, ไส
ใส่, วาง, บรรจุ


Present

Past

Past Participle

คำแปล

qualify
quote
quit

qualified
quoted
quit, quitted

qualified
quoted
quit, quitted

เหมาะสม, มีคุณวุฒิเพียงพอ
อ้าง
เลิก, ปล่อย, ไป


Present

Past

Past Participle

คำแปล

reach
read
realize
rebuild
recite
recline
recognize
record
rend
repay

reserve
rest
retell
retire
rethink
retrieve
revoke
revolve
rid
ride
ring
rise
rive
rot
run

reached
read
realized
rebuilt
recited
reclined
recognized
recorded
rent, rended
repaid

reserved
rested
retold
retired
rethought
retrieved
retrieved
revoked
rid, ridded
rode
rang
rose
rived
rotted
ran

reached
read
realized
rebuilt
recited
reclined
recognized
recorded
rent, rended
repaid

reserved
rested
retold
retired
rethought
retrieved
revoked
revolved
rid, ridded
ridden
rung
risen
rived, riven
rotted
run

มาถึง, จับถึง
อ่าน
ตระหนักแก่ใจ, ทำให้เป็นจริง
สร้างใหม่
ระบุ, ท่อง
เอกเขนก, พิง
จำได้, รู้จัก
บันทึก
ฉีก, กระจาย, กึกก้อง
ชำระ, ชดใช้(บุญคุณ), ตอบแทน(การเยี่ยม), แก้เผ็ด
ถนอม, สงวน
เหลือ, จำนวนที่เหลือ
เล่าซ้ำ, เล่าต่อ
ปลดเกษียณ, พัก
คิดอีกครั้ง
ได้กลับคืนมา, แก้ไป
ถอน, ยกเลิก
หมุนรอบ, ตรึกตรอง
กำจัด, หมดไป
ควบม้า, ขี่ม้า
สั่นกระดิ่ง
ขึ้น, พระอาทิตย์ขึ้น
ผ่า, เจียน, จัก
เน่า, เปื่อย
วิ่ง


Present

Past

Past Participle

คำแปล

save
saw
say
secure
see
seek
seeth
seize
select
sell
send
separate
serve
set
sew
shake
shave
shear
shed
shine
shoe
shoot
shout
show
shred
shrink
shrive
shut
sing
sink
sit
slay
sleep
slide
sling
slink
slit
smell
smile
smite
sorrow
sow
speak
speed
spell
spend
spill
spin
spit
split
spoil
spread
spring
squeeze
stand
state
steal
stick
stink
store
strangle
strew
stride
strike
strive
superrede
supple
suppose
surface
surmise
swear
sweat
sweep
swell
swim
swing
symbolize

saved
sawed
said
secured
saw
sought
seethed
seized
selected
sold
sent
separated
served
set
sewed
shook
shaved
sheared, shore
shed
shone
shod
shot
shouted
showed
shredded, shred
shrank
shrived, shrove
shut
sang
sank, sunk
sat
slew
slept
slid
slung
slunk
slit
smelt, smelled
smiled
smote, smit
soorrowed
sowed
spoke
sped, speeded
spelled, spelt
spent
spilled, spilt
span, spun
spat, spit
split
spoilt, spoiled
spread
sprang, sprung
squeezed
stood
stated
stole
stuck, sticked
stank, stunk
stored
strangled
strewed, strewn
strode
struck
strove
superseded
suppled
supposed
surfaced
surmised
swore
sweat, sweated
swept
swelled
swam
swung, swang
symbolized

saved
sawed, sawn
said
secured
seen
sougjt
seethed
seized
selected
sold
sent
separated
served
set
sown, sewed
shaken
shaved, shaven
sheared, shown
shed
shone
shod, shodden
shot
shouted
showed, shown
shedded, shred
shrunk
shrived, shriven
shut
sung
sunk, sunken
sat
slain
slept
slid, slidden
slung
slunk
slit
smelt, smelled
smiled
smitten, snit
sorrowed
sowed, soen
spoken
sped, speeded
spelled, spelt
spent
spilled, spilt
span, spun
spat, spit
split
spoilt, spoiled
spread
sprung
squeezed
stood
stated
stolen
stuck, sticked
stunk
stored
strangled
strewed, strewn
stridden
struck, stricken
striven
superseded
suppled
supposed
surfaced
surmised
sworn
sweat, sweated
swept
swelled, swollen
swum
swung
symbolized

ช่วยชีวิต
เลื่อย
พูด, บอก
ปลอดภัย, มั่นคง
เห็น, มอง
หา, ค้นหา
ต้ม, เป็นฟอง
ยึด, จับ
เลือก
ขาย, แลก
ส่ง
แยก, คั่น
รับใช้, บริการ
ตั้ง, วาง
เย็บ
สั่น
โกน
ตัด, เล็ม
สลัด, ปลด
ส่องแสง, เปล่งปลั่ง
สวมรองเท้า
ยิง
ตะโกน, ตะเบ็งเสียง
อวด, แสดง
ฉีก, หั่น
หดตัว
ล้างบาป
ปิด
ร้องเพลง
จม, ลดลง
นั่ง
ฆ่า
นอน
เลื่อนไป
ขว้าง, แกว่ง
เดินหลบหน้า,แท้งลูก
ฉีกเป็นทางยาว, รอยขาด
ได้กลิ่น, ดม
ยิ้ม
ทุบตี
เสียใจ
หว่าน
พูด
เร่ง
สะกดตัว
ใช้จ่าย
ทำหก, ทำตก
ปั่นฝ้าย, หมุน
ถ่มน้ำลาย, ส่งออกไป
แตกแยกออก, ผ่า
ทำให้เสีย, เสีย
แผ่ออกไป, แผ่กว้าง
กระโดด, เกิดขึ้น
บีบ, รัด, คั้น
ยืน, วางอยู่
แจ้ง, ระบุ
โขมย, ลัก
เสียบ, แทง
ส่งกลิ่นเหม็น
เก็บไว้, เก็บรักษา, สะสม, บรรจุ
รัดคอ, บีบคอ
โปรย, หว่าน
สาวเท้า, ก้าว
ตี, กระทืบ
พยายาม, ขันสู้
แทนที่
อ่อนลง, นุ่ม
คาดคะเน, สมมติว่า
ฉาบหน้า, ปะหน้า
นึก, คะเน
สาบาน, ปฏิญาณ
เหงื่อออก
กวาด
พอง, บวม
ว่ายน้ำ
แกว่ง, หมุนกลับไปมา
เป็นเครื่องหมายแสดง


Present

Past

Past Participle

คำแปล

take
taste
teach
tear
tell
terminate
think
thrive
throw
thrust
tickle
tie
tire
transcribe
translate
tread
tremble
trundle
try
twine
twinkle

took
tasted
taught
tore
told
terminated
thought
thrived, throve
threw
thrust
tickled
tied
tired
transcribed
translated
trod
trembled
trundled
tried
twined
twinkled

taken
tasted
taught
tore
told
terminated
thought
thriven, thrived
thrown
thrust
tickled
tied
tired
transcribed
translated
trodden
trembled
trundled
tried
twined
twinkled

จับ, หยิบ
ชิม
สอน
ฉีก, ขาด
บอก, พูด
สิ้นสุดลง
คิด
เจริญ, สมบูรณ์
เหวี่ยง, ขว้าง
ดัน, แทง
จี้, จั๊กจี้
ผูก, มัด
เหนื่อย, เบื่อหน่าย
คัดลอก
แปล
เหยียบ, ย่างเท้า
สั่นสะท้าน
กลิ้งไป
พยายาม
ม้วน, ขด
ส่งแสงระยิบ, ขยิบตา


Present

Past

Past Participle

คำแปล

unbelieve
unbend
unbind
underbid
undergo
underline
undersell
understand
undertell
undertake
underwrite
undo
unify
unite
urge
utilize

unbelieved
unbent
unbound
underbid
underwent
underlined
undersold
understood
undertold
undertook
underwrote
undid
unified
united
urged
utilized

unbelieved
unbent
unbound
underbid
undergone
underlined
undersold
understood
undertold
undertaken
underwritten
undone
unified
united
urged
utilized

ไม่เชื่อถือ
ทำให้ตรง, ปล่อย
แก้ออก
เสนอราคาต่ำกว่า
ผ่าน, ประสพ, ทน
ขีดเส้นใต้
ขาดตัดราคา
เข้าใจ
ขายถูกกว่า
ยอมรับ, ยอมทำ
รับประกันภัย
แก้
รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียว
รวมเข้าด้วยกัน
กระตุ้น, รบเร้า
ใช้ให้เป็นประโยชน์


Present

Past

Past Participle

คำแปล

vary
vibrate
voluntary

varied
vibrated
voluntaried

varied
vibrated
voluntaried

เปลี่ยนแปลง, ผันผวน
สั่นสะเทือน
สมัครใจ


Present

Past

Past Participle

คำแปล

wake
wait
wangle
want
warm
warrant
waylay
wear
weave
wed
weep
wet
whisper
whistle
win
wind
wipe
wish
withdraw
withhold
withstand
worry
work
wrestle
wring
write

woke, waked
waited
wangled
wanted
warmed
warranted
waylaid
wore
wove, weaved
wedded
wept
wetted
whispered
whistled
won
wound
wiped
wished
withdrew
withhekd
withstood
worried
worked

โดย : RukEnglish | โพสท์ : 57 | ตอบ : 0 | วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2554 07:41:01
รักอังกฤษ
แจ้งลบ
ความคิดเห็นทั้งหมด  0 ความคิดเห็น | จำนวนหน้าทั้งหมด  0  หน้า

แสดงความคิดเห็น

แนบรูป
 
 
Home  |  Traditional  | Tenses  |  Affix  |  Reading  |  Songs  |  Others  |  Webboard
©2010-2013, RukEnglish.com